Het Imaginaire en het Symbolische in Lacans conceptualisering van de overdracht en de finaliteit van de kuur tussen 1938 en 1956: een conceptueel literatuuronderzoek

Promovendus/a
Guy David Schrans
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Filip Geerardyn, Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (PP08) - Copromotor: Prof. dr. Stijn Vanheule, Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (PP08)
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Geert De Soete (decaan FPPW)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 21 juni 2018, 10:00
Waar
Auditorium 4, Campus Dunant, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent