Impact of mucin and mucin degrading Akkermansia muciniphila on gut microbial ecology and markers for gut health.

Promovendus/a
Florence Van Herreweghen
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele (BW25)
Examencommissie
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere (Voorzitter) (BW23)-Prof. dr. ir. John Van Camp (Secretaris) (BW23)-Prof. dr. Debby Laukens (GE01)-Dr. Clara Belzer (Microbes, Wageningen, The Netherlands)

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 22 juni 2018, 17:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent