Balancing between language policy and language reality. A corpus-based multivariate study on linguistic norm adherence in Belgian-Dutch subtitling.

Promovendus/a
Lynn Prieels
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde – afstudeerrichting Nederlands-Spaans, UGent, 2012
Academische graad
Doctor in de vertaalwetenschap
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Gert De Sutter, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie - Prof. dr. Sarah Van Hoof, Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Marleen Van Peteghem, Vakgroep Taalkunde

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 22 juni 2018, 16:00
Waar
Campus Mercator, lokaal A104, Abdisstraat 1, 9000 Gent