Bar ‘Ebroyo’s Ecclesiastical History: Writing Church History in the 13th century Middle East.

Promovendus/a
Marianna Mazzola
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Gezamenlijk doctoraat
École Pratique des Hautes Études, Paris
Curriculum
Master Oriental Studies, University of Pisa, Italië, 2013
Academische graad
Doctor in de geschiedenis
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Peter Van Nuffelen, Vakgroep Geschiedenis - Dr. Maria Conterno, Vakgroep Geschiedenis
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Erik Thoen, Vakgroep Geschiedenis

Praktisch

Wanneer
Maandag 25 juni 2018, 16:00
Waar
Academieraadzaal, Volderstraat 9, 9000 Gent