Using Rules of Thumb to Repair Inconsistent Knowledge

Promovendus/a
Elie Merhej
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Curriculum
Master of Science in Computer Science, Digipen Institute of Technology,VS, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Martine De Cock, vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek - prof. Steven Schockaert (Cardiff University, Verenigd Koninkrijk)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Zied Bouraoui (Université d'Artois, Arras & Centre de Recherche en Informatique de Lens, France) - prof. Chris Cornelis (Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek) - prof. Jesse Davis (KU Leuven) - prof. Martine De Cock (Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek) - prof. Guy De Tré (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Bart Dhoedt (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Steven Schockaert (Cardiff University, United Kingdom)

Korte beschrijving

Een belangrijke uitdaging die zich aandient bij de automatische extractie van een kennisbank uit ruwe data is het omgaan met inconsistenties die resulteren uit opgelegde integriteitsvoorwaarden. Een gangbare oplossing is om te zoeken naar een minimale reparatie. In echte toepassingen is echter vaak aanvullende kennis over het te modelleren systeem beschikbaar. Deze aanvullende informatie kan tijdens het reparatieproces worden gebruikt om meer plausibele reparaties te vinden, die niet noodzakelijk minimaal zijn. In dit proefschrift bestuderen we eerst de impact van het gebruik van vuistregels voor het repareren van inconsistenties in taxonomieën die automatisch werden geëxtraheerd uit tekstcorpora die op het web te vinden zijn. Ten tweede stellen we een manier voor om inconsistente "answer set programs" te repareren op basis van vuistregels. We beschouwen het scenario waarin enerzijds aanvullende kennis over het modelleringsdomein beschikbaar is die met behulp van vuistregels kan worden gecodeerd, maar waarin er anderzijds geen trainingsgegevens beschikbaar zijn om te leren hoe deze vuistregels samenwerken. Ten derde leggen we ons toe op het herstellen van inconsistenties in aanbevolen behandelingen voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met comorbide ziekten. In al deze toepassingen presenteren we nieuwe methoden voor het gebruik van vuistregels om inconsistenties te herstellen en laten we zien dat onze nieuwe methoden nauwkeurigere resultaten opleveren dan de gangbare herstelmethoden

Praktisch

Wanneer
Maandag 25 juni 2018, 14:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be