Distributed Pattern Mining and Data Publication in Life Sciences Using Big Data Technologies

Promovendus/a
Dieter De Witte
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Burgerlijk natuurkundig ingenieur/Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, Universiteit Gent, 2008
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Gedistribueerde patroondetectie en datapublicatie in de biowetenschappen met behulp van bigdatatechnologieën
Promotor(en)
prof. Erik Mannens, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Jan Fostier, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Wesley De Neve (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Laurens De Vocht (ArcelorMittal, Gent) - prof. Jan Fostier (Vakgroep Informatietechnologie) - dr. ir. Azarakhsh Jalalvand (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Erik Mannens (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Yvan Saeys (Vakgroep Toegepaste Wiskunde) - prof. Ruben Verborgh (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Het fenomeen big data is het resultaat van een reeks doorbraken in verschillende domeinen die elkaar op hun beurt versterken. Zo wordt er steeds meer data verzameld, zijn er technologieën die deze data op een gedistribueerde manier kunnen opslaan en blijken ook algoritmes voor patroondetectie een pak beter te presteren als ze toegepast worden op deze grote datasets. Dit onderzoek past perfect binnen deze trend. In het eerste deel van dit werk worden een reeks algoritmes ontwikkeld die op een gedistribueerde manier biodata kunnen verwerken. Deze parallelle aanpak laat toe om de problemen op een exacte manier op te lossen, zonder gebruik te maken van heuristieken of benaderingen. De gevonden patronen blijken in overeenstemming met welgekende experimentele resultaten. In het tweede deel van dit werk wordt onderzocht op welke manier de gevonden patronen gepubliceerd kunnen worden op het web. Er wordt een reproduceerbare methode ontwikkeld om semantische databases te bevragen. Concreet worden een tiental technologieën geëvalueerd langs meerdere dimensies.

Praktisch

Wanneer
Maandag 2 juli 2018, 18:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be