Thermo- and Hydrodynamic Study of a Heavy Hydrocarbon Steam Cracker Convection Section

Promovendus/a
Pieter Verhees
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Thermo- en hydrodynamische studie van de convectiesectie van een stoomkraker met zwarekoolwaterstofvoeding
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Geraldine Heynderickx, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. Abdul Rahman Akhras (Saudi Aramco, Dhahran, Saudi Arabia) - dr. ir. David Brown (AVGI, Zwijnaarde) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - dr. Marko Dokic (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Door het alsmaar goedkoper worden van ethyleen is er de laatste jaren interesse gekomen voor het rechtstreeks stoomkraken van ruwe aardolie. In vergelijking met typische vloeistofvoedingen zoals nafta, ligt de kost van ruwe aardolie dan weer veel lager doordat de raffinagestap wordt overgeslagen. Hierdoor heeft een kraker van ruwe aardolie grotere marges dan een naftakraker. Het kraken van ruwe aardolie is verder gestimuleerd door de voorspelde lagere vraag naar brandstoffen. Maar het ligt niet voor de hand om ruwe aardolie onbewerkt te kraken in een stoomkraker. De zware fractie van de ruwe aardolie bevat namelijk veel componenten van slechte kwaliteit. Deze kunnen leiden tot vervuiling van de buizen in de convectiesectie wanneer een stoomkraker ontworpen voor conventionele voedingen zoals nafta, wordt gebruikt. De convectiesectie moet heel zorgvuldig ontworpen worden opdat de olefinenopbrengst gemaximaliseerd wordt zonder dat de buizen vervuild worden. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak. Vooreerst is het belangrijk om informatie te hebben over de thermodynamica en hydrodynamica in de convectiesectie en, vervolgens, om de vervuiling te kunnen voorspellen. In dit werk, worden verschillende numerieke tools gebruikt om deze informatie te verkrijgen: eenvoudige 1D warmteoverdracht modellen zijn aangevuld met gedetailleerde 2D en 3D numerieke stromingsmodellen.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 4 juli 2018, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be