Microstructure of Mortar and Concrete with Supplementary Cementitious Materials: Relation with the Capillary Imbibition Phenomenon

Promovendus/a
Natalia Mariel Alderete
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Civil Engineer, Universidad Tecnológica Nacional, Argentinië, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Microstructuur van mortel en beton met supplementaire cementerende materialen: relatie met het capillaire-imbibitiefenomeen
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Angel Antonio Di Maio (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentinië) - dr. Yury Andres Villagran-Zaccardi (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentinië)
Examencommissie
voorzitter prof. Carlos Alberto Giudice (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina) - covoorzitter prof. Luc Taerwe (former dean UGent-FEA) - prof. Veerle Boel (UGent EA14) - prof. Nele De Belie (UGent EA14) - prof. Angel Antonio Di Maio (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina) - prof. Luis Fernandez Luco (Universidad de Buenos Aires, Argentina) - prof. Edgardo Fabian Irassar (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) - prof. Yury Andres Villagran-Zaccardi (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina)

Korte beschrijving

Het broeikaseffect belangt iedereen aan, zowel de huidige als toekomstige generaties. Dit probleem kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Vermits beton het meest gebruikte artificieel materiaal op aarde is, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden tot een vermindering van de CO2-emissies, wanneer we de milieu-impact van beton kunnen reduceren. Cement is de belangrijkste component die verantwoordelijk is voor de ecologische voetafdruk van beton. Wanneer we cement, de lijm die het beton zijn sterkte geeft, gedeeltelijk kunnen vervangen door supplementaire cementerende materialen, kan dit een belangrijk effect hebben. Gebouwen, wegen en structuren in het algemeen moeten zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk zijn. Wateropname door capillaire acties kan ervoor zorgen dat agressieve stoffen binnendringen in het beton, met negatieve gevolgen voor de duurzaamheid. Het begroten van de capillaire imbibitie levert dus nuttige informatie over de te verwachten duurzaamheid. Daarom werd de capillaire imbibitie in mortel en beton met verschillende supplementaire cementerende materialen bestudeerd. De resultaten tonen de efficiëntie aan van de meeste van deze materialen om de imbibitie te verminderen. Bovendien werd een nieuw model uitgewerkt om de capillaire imbibitie in te schatten, en dit model werd ook experimenteel gevalideerd.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 5 juli 2018, 11:00
Waar
Aula de tecnología (planta baja), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, Departamento de Ingeniería Civil, Av.60 esq. 124 s/n,, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be