Factors influencing pneumonia and Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs

Promovendus/a
Annelies Michiels
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Annelies Michiels werd geboren op 12 maart 1985 te Brugge. Zij behaalde in 2011 het diploma van master in de diergeneeskundige wetenschappen. Daarna trad zij in dienst als onderzoeker aan CODA-CERVA te Ukkel. Geboeid door het wetenschappelijk onderzoek, startte zij in 2012 een doctoraatsstudie aan de eenheid bedrijfsbegeleiding varken van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. In 2013 werd ze aangesteld als assistent aan de eenheid bedrijfsbegeleiding varken, waar ze betrokken werd in de bedrijfsbegeleiding varken en het onderwijs van de studenten van 2e master (Voortplanting en Verloskunde varken) en 3e master (Bedrijfs- diergeneeskunde Varken). Hier kreeg Annelies eveneens de kans om het residency programma te volgen van de European College of Porcine Health Management. Tevens slaagde zij in 2014 voor de Specifieke Lerarenopleiding aan CVO Panta Rhei, Gent. In 2017 startte zij de opleiding vakdierenarts varken aan de Universiteit Gent. Annelies Michiels is auteur of medeauteur van meerdere publicaties, gepubliceerd in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. Ze was spreker op meerdere nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. Dr. D. Maes Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. F. Haesebrouck Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. F. Boyen Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. Dr. P. Deprez Voorzitter van de examencommissie Dr. K. Vranckx Applied Maths, Sint-Martens-Latem Dr. G. Antonissen Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. B. Devriendt Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. M. Sibila CReSA, Universidad Autonoma de Barcelona Dr. R. Del Pozo Sacristán MSD Animal Health Dr. P. Demeyer Agrotechniek, ILVO Vlaanderen

Korte beschrijving

Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) is het primair agens van enzoötische pneumonie en speelt een belangrijke rol in het porcien respiratoir ziekte complex. Infecties met M. hyopneumoniae komen wereldwijd voor en hebben een nefaste invloed op de dagelijkse groei en voeder efficiëntie van geïnfecteerde varkens. Deze infecties brengen een verhoogd antibiotica gebruik met zich mee en infecties met andere respiratoire agentia vinden gemakkelijker plaats. Het is reeds lang gekend dat het resultaat van een M. hyopneumoniae-infectie erg variabel kan zijn: gaande van subklinische tot ernstige klinische infecties. Deze laatste kunnen grote economische verliezen teweeg brengen. Veel factoren betrokken bij de ernst van een M. hyopneumoniae infectie zijn reeds gekend. Deze factoren zijn management, huisvesting, interacties met andere bacteriële en virale respiratoire agentia, gebruik van antimicrobiële middelen en het toepassen van vaccinatie. Andere factoren zoals het belang van M. hyopneumoniae diversiteit, toxische componenten in de stallucht en mycotoxines in het voeder werden minder goed onderzocht zijn minder goed gekend. Net omdat M. hyopneumoniae nog steeds veel economische verliezen met zich mee brengt, en dit op wereldwijd vlak, wordt er nog veel onderzoek uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaccins in de hoop de ziekte beter onder controle te kunnen houden.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 13 juli 2018, 16:00
Waar
Auditorium B, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 5 juli per e-mail op Annelies.Michiels@UGent.be