Effect of Capsule-Based Self-Healing on Chloride Induced Corrosion of Reinforced Concrete

Promovendus/a
Bjorn Van Belleghem
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Effect van capsulegebaseerde zelfheling op chloridegeïnduceerde corrosie van gewapend beton
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies - prof. Kim Van Tittelboom, vakgroep Bouwkundige Constructies
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Paola Antonaci (Politecnico di Torino, Italy) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Iris De Graeve (Vrije Universiteit Brussel) - dr. ir. Sylvia Keßler (Technische Universität München, Germany) - prof. Stijn Matthys (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - dr. ir.-arch. Philip Van den Heede (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Kim Van Tittelboom (Vakgroep Bouwkundige Constructies) - prof. Sandra Van Vlierberghe (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) - prof. Yury Villagrán-Zaccardi (Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina)

Korte beschrijving

Tegenwoordig kampt de bouwsector met veel problemen met betrekking tot schade aan gewapende betonconstructies. Het optreden van wapeningscorrosie is daarbij één van de belangrijkste schademechanismen. Voornamelijk wanneer scheuren ontstaan in de betonmatrix is er een hoog risico op snelle indringing van schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide en chloriden naar het wapeningsstaal, wat aanleiding geeft tot initiatie van corrosie. Zelfhelend beton, door middel van het inbedden van ingekapselde helende agentia in de betonmatrix, werd aangewend in dit onderzoek als een mogelijke manier om het binnendringen van water en chloriden in de betonmatrix te verhinderen en de corrosiebestendigheid van gewapend beton te verbeteren. Uit experimenteel onderzoek bleek dat het gebruik van zelfhelend beton de indringing van water en chloriden sterk kon verminderen. Bovendien kon ook de corrosiesnelheid van wapeningsstaal in beton significant verlaagd worden met behulp van autonome scheurheling. Dit leidt tot een significante verlenging van de levensduur van betonconstructies en bijgevolg ook een vermindering van de nodige herstelwerken en de daaraan gekoppelde directe en indirecte kosten.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 23 augustus 2018, 17:00
Waar
auditorium Magnel, gebouw 904, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be