Struggles over human rights of Roma migrants in the public debate. Analyzing relationality of actors and meanings using field theory and poststructuralist discourse theory

Promovendus/a
Chloë Delcour
Faculteit
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Sociologie
Academische graad
Doctor in de Sociologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Strijd rond mensenrechten van Romamigranten in het publieke debat. Analyse van relaties tussen actoren en betekenissen met behulp van field theory en poststructuralistische discourstheorie
Promotor(en)
Prof. Dr. Lesley Hustinx

Praktisch

Wanneer
Maandag 17 september 2018, 17:30
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent