Persistent effects on rumen fermentation, methanogenesis and wall morphology through early life nutritional interventions

Promovendus/a
Alexis Ruiz González
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master in de landbouwwetenschappen (2013, University for Yucatan, Mexico)
Academische graad
Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Veerle Fievez (BW22)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 20 september 2018, 16:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent