Statistical models for causal mediation in within-subject designs: Dealing with unmeasured confounders and interactions

Promovendus/a
Haeike Josephy
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Data-Analyse
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Tom Loeys, Vakgroep Data-Analyse (PP01) - Copromotor: Prof. dr. Stijn Vansteelandt, vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Geert De Soete (decaan FPPW)

Praktisch

Wanneer
Maandag 24 september 2018, 16:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent