A further refinement of the attachment construct in primary school-aged children: A multi-method investigation

Promovendus/a
Eva Vandevivere
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Caroline Braet, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07) - Copromotor: Prof. dr. Guy Bosmans, KU Leuven, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Geert De Soete (decaan FPPW)

Praktisch

Wanneer
Woensdag 26 september 2018, 10:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent