Planning the Port City. A Contribution to and Application of the Relational Approach, Based on Five Case Studies in Amsterdam (The Netherlands) and Ghent (Belgium)

Promovendus/a
Karel Van den Berghe
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De havenstad plannen. Een bijdrage tot en toepassing van de relationele aanpak, gebaseerd op vijf casestudies in Amsterdam (Nederland) en Gent (België)
Promotor(en)
prof. Luuk Boelens, vakgroep Civiele Techniek - dr. Wouter Jacobs, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Filip Boelaert (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Luuk Boelens (Vakgroep Civiele Techniek) - dr. Wouter Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam, the Netherlands) - prof. Arnoud Lagendijk (Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands) - prof. Daan Schalck (Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht) - prof. Ellen van Bueren (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - dr. Larissa van der Lugt (Erasmus Universiteit Rotterdam, the Netherlands) - prof. Frank Witlox (Vakgroep Geografie)

Korte beschrijving

Het proefschrift handelt over een relationele interpretatie van havensteden. In het bijzonder wordt er gefocust op de interactie tussen de stedelijke en maritieme economie. Het doctoraat behandelt vijf economische case studies (staal sector, autosector, biobased sector) in de havensteden Gent en Amsterdam. In het theoretische hoofdstuk wordt de relationele aanpak kritisch behandeld en wordt het analytisch kader gepresenteerd waarmee de tactische, strategische en structurele koppelingsmechanismes kunnen geanalyseerd worden. Vervolgens wordt een 3-stappen conceptueel kader gepresenteerd. In stap 1 wordt de havenstad interface vanuit een database model gevisualiseerd volgens een nieuw ontwikkelde visualisatie methodologie. Stap 2 gaat na waarom we deze havenstad interface zo observeren en in stap 3 wordt nagegaan hoe actoren de beleidsagenda hebben gevormd in dit proces. Het proefschrift concludeert dat de havenstad interface van groot belang is voor zowel de stedelijke als maritieme economie. Waarbij tot op heden de havenstad interface voornamelijk wordt gepland om een (ruimtelijk) conflict tussen haven en stad te vermijden, pleiten we er voor dat net deze (relationele) ruimte zeer strategisch moet ingezet worden. Zodoende zullen bestaande regionale economische netwerken kunnen versterkt worden en beter verankerd, leidend tot een op lange termijn regionale economische ontwikkeling.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 28 september 2018, 16:30
Waar
Ceremoniezaal Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be