Microarchitecture-Independent Analytical Processor Performance and Power Modeling

Promovendus/a
Sam Van den Steen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting ingebedde systemen, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Microarchitectuur-onafhankelijke analytische prestatie- en vermogensmodellering van processors
Promotor(en)
prof. Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Koen De Bosschere (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Bart Dhoedt (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Lieven Eeckhout (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Stijn Eyerman (Intel Corporation, Kontich) - dr. Josué Feliu Pérez (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Erik Hagersten (Uppsala University, Sweden)

Korte beschrijving

Gedurende het laatste decennium is de transistorminiaturisatie en bijhorende versnelling van processors langzaam tot stilstand gekomen door hun toenemende vermogensverbruik. Bovendien worden steeds meer processors in mobiele toestellen ingebouwd. Deze toestellen werken op batterijen en zijn bijgevolg onderworpen aan een strikt vermogensbudget. Het ontwikkelen van efficiënte, gespecialiseerde processors kan hier een oplossing voor bieden. Gezien de complexiteit van zulke processors en de applicaties die erop uitvoeren, is dit geen eenvoudige opdracht. De ontwikkeling van een optimale processor komt vaak neer op het evalueren van een ontwerpsruimte waarin verschillende parameters worden gevarieerd. Vaak wordt beroep gedaan op gedetailleerde simulatie om zo de prestatie- en het vermogensverbruik van een processor te voorspellen. Deze gedetailleerde simulatie is heel traag, waardoor het evalueren van een volledige ontwerpsruimte een tijdrovende taak wordt. In mijn doctoraatsonderzoek stel ik methoden voor om dit te versnellen door gebruik te maken van analytische, mechanistische modellering. Deze methoden kunnen, vergeleken met simulatie, een grote ontwerpsruimte meer dan 300 keer sneller evalueren. De voorspellingen vertonen een gemiddelde fout van slechts 9,3% (voor prestatie) en 4,3% (voor vermogen) ten opzichte van gedetailleerde simulatie. Dit maakt dat deze modellen interessant zijn om een eerste filtering uit te voeren op een ontwerpsruimte van processors.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 2 oktober 2018, 17:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be