Antimicrobial consumption on Flemish dairy herds: quantification, associated factors and mastitis management input as a basis for appropriate use.

Promovendus/a
Marina Stevens
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Marina Stevens werd op 2 oktober 1986 geboren te Neerpelt. Zij behaalde in 2004 haar diploma hoger secundair onderwijs (Latijn-Wiskunde-Talen) aan de WICO campus Salvator te Hamont en vatte de studie Diergeneeskunde aan te Gent. In 2011 studeerde ze met grote onderscheiding af als dierenarts. In juli 2011 begon ze als projectverantwoordelijke aan de doctoraatsstudie ‘Duurzame melkveehouderij door verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen’ bij de “Mastitis and Milk Quality Research Unit” van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. De doctoraatsstudie werd gefinancierd door de Boerenbond, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de Integrale Kwaliteitszorg Melk en het Melk Controle Centrum Vlaanderen. Marina is auteur van meerdere wetenschappelijke “peer-reviewed” publicaties en gaf presentaties op (inter)nationale congressen en symposia. Ze gaf voordrachten en opleidingen zowel aan studenten en veehouders als aan dierenartsen. Bovendien schreef Marina artikels voor diverse landbouwtijdschriften. Na haar tewerkstelling aan de Universiteit Gent, vervoegde Marina het team van Milk@vice om zich te kunnen toeleggen op de begeleiding van melkveebedrijven, steeds met de focus op uiergezondheid. Ook werkte ze een aantal maanden in de vleeskalversector als praktiserende dierenarts. Sinds augustus 2017 is ze echter actief als Product- and Technical Manager Food Producing Animals bij de veterinaire farmaceutische firma Vetoquinol waar ze zich toelegt op de ondersteuning van zowel de vertegenwoordigers als de rundveepractici.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Sarne De Vliegher Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent, België Dr. Sofie Piepers Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent, België
Examencommissie
Prof. dr. Piet Deprez Voorzitter van de examencommissie Universiteit Gent, België Prof. dr. Jeroen Dewulf Universiteit Gent, België Prof. dr. Geert Opsomer Universiteit Gent, België Prof. dr. Piet Vanthemsche Universiteit Gent, België Wit-Gele kruis Vlaanderen, België Vlaamse Visveiling, België Dr. Evelyne De Graef Diergezondheidszorg Vlaanderen, België Dr. Christian Landuyt Dierenarts, België Dr. Davy Persoons Pharma.be, België Dr. Tine Van Werven Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk, Nederland

Korte beschrijving

Het gebruik van antimicrobiële middelen in de (landbouw)huisdierensector staat de laatste decennia ter discussie omwille van de potentiële bijdrage aan de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie in de humane geneeskunde. Zowel in de humane als in de veterinaire sector moet actie ondernomen worden om de toenemende resistentie een halt toe te roepen. De literatuur werd bestudeerd en de huidige kennis over uiergezondheid, melkkwaliteit, het gebruik van antimicrobiële middelen en antimicrobiële resistentie worden weergegeven in Hoofdstuk 1.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 5 oktober 2018, 16:00
Waar
Auditorium 1 Hoogbouw, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 21 september 2018 op tel. nr. 0495 59 94 00 of per e-mail naar Marina.Stevens@UGent.be