Intensification of Chemical Processes by Advanced Multiscale Simulations

Promovendus/a
Pieter Reyniers
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Intensivering van chemische processen aan de hand van geavanceerde multischaalsimulaties
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Bénédicte Cuenot (Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique, Toulouse, France) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Georgios Maragkos (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Patrice Perreault (Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico) - dr. Vladimir Shtern (Shtern Research and Consulting, Houston, USA) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

De (petro)chemische industrie is onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven van het merendeel van de wereldbevolking. De verwachte snelle stijging van de wereldwijde vraag naar chemicaliën wordt toegeschreven aan de groeiende wereldbevolking en de verdubbeling van het globale bruto nationaal product tegen 2040. Om op een duurzame manier tegemoet te komen aan deze vraag naar chemicaliën, is het nodig om bestaande industriële processen te verbeteren en om nieuwe, innovatieve technologieën te ontwikkelen. Het belang van aardgas in de globale energiemix groeit, onder andere door de vraag uit de transportsector, de energiesector en de chemische industrie. Het verwijderen van waterdamp uit ruw aardgas is een belangrijke stap in het verwerkingsproces om pijplijnen te beschermen tegen corrosie en hydraatvorming. Een nieuw apparaat voor het ontwateren van aardgas, SUSTOR2, gepatenteerd in 2014, werd onderzocht aan de hand van stromingsberekeningen met als doel het aantonen van het werkingsprincipe van deze innovatieve technologie. Het leeuwendeel van etheen en propeen, twee van de bouwstenen van de chemische industrie, wordt geproduceerd door het stoomkraken van koolwaterstoffen. Meerdere aspecten van dit proces werden onderzocht aan de hand van stromingsberekeningen om inzicht te verwerven in de fundamentele aspecten en om nieuwe technologieën te evalueren.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 5 oktober 2018, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde- 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be