Microbial population and community dynamics in natural and managed freshwater systems: from methodology development to mechanistic insights.

Promovendus/a
Ruben Props
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie (2014, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Nico Boon (BW25) - Prof. Dr. Vincent Denef (University of Michigan ) -Dr. Pieter Monsieurs (SCK-CEN)

Praktisch

Wanneer
Maandag 15 oktober 2018, 17:00
Waar
Het Pand, Vergaderzaal 2.3 August Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent