Sociale hervormers op zoek naar een moreel reveil. Een sociaal historische en transnationale studie naar de aanwezigheid van Belgen op internationale hervormingscongressen, 1850-1914.

Promovendus/a
Thomas D’haeninck
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Geschiedenis
Curriculum
Master of Arts in History (KULeuven, 2012)
Academische graad
Doctor in de Geschiedenis
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Christophe Verbruggen, vakgroep Geschiedenis - Prof. dr. Nico Randeraad, Maastricht University
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Bruno De Wever, vakgroep Geschiedenis

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 16 oktober 2018, 15:30
Waar
Het Pand: vergaderzaal 2.2 - Oude Infirmerie (37.01.120.061), Onderbergen 1, 9000 Gent