First Principle Study on the Formation of Long Hydrocarbon Chains in Fischer-Tropsch Synthesis over Iron Carbides

Promovendus/a
José Guillermo Rivera de la Cruz
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Maestro en Ciencias - Ingenieria Química Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Mexico, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De vorming van lange koolwaterstofketens bij Fischer-Tropschsynthese over ijzercarbides: een ab initio studie
Promotor(en)
prof. Marie-Françoise Reyniers, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Maarten Sabbe, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Luc Taerwe (eredecaan) - dr. Magnus Rønning (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway) - prof. Marie-Françoise Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Maarten Sabbe (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Mark Saeys (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Toon Verstraelen (Vakgroep Fysica en Sterrenkunde)

Korte beschrijving

In de zoektocht naar bruikbare alternatieven voor aardoliederivaten als brandstof bekleedt het Fischer-Tropschproces een belangrijke plaats. Het Fischer-Tropsch proces bestaat uit het omvormen van syngas, een mengsel van CO en H2, tot een mengsel van langere-keten koolwaterstoffen die als brandstof gebruikt kunnen worden. Het interessante aspect aan dit proces is dat dit syngas gegenereerd kan worden van bijna elke koolstofbron, zoals bijvoorbeeld biomassa, steenkool, of aardgas. Het Fischer-Tropschproces gaat door bij hoge temperaturen (473 - 623 K) en drukken (tot 20 bar), en kobalt- en ijzergebaseerde materialen worden gebruikt als katalysator voor de reactie. IJzerkatalysatoren zijn het populairst maar ook het meest complex, waarbij zelfs nog steeds niet duidelijk is wat de precieze structuur van de katalysator is, al is er consensus dat ijzercarbiden de actieve fase zijn. Door de complexiteit van de katalyse is het moeilijk experimenteel gedetailleerd inzicht in het reactiemechanisme te verkrijgen. Daarom wordt in dit doctoraat met behulp van computationele technieken de vorming van lange-ketenkoolwaterstoffen over verschillende ijzercarbides bestudeerd. De thermodynamica en kinetiek voor methyleeninsertie en de vorming en desorptie van alkanen en alkenen worden constant vanaf een ketenlengte van ongeveer 3 tot 4, maar kunnen voor kleinere moleculen sterk afhankelijk zijn van de ketenlengte.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 19 oktober 2018, 15:30
Waar
auditorium F, eerste verdieping, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be