Periodic Liquid Crystal Superstructures Stabilized by Patterned Anchoring

Promovendus/a
Inge Nys
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, Universiteit Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Periodieke superstructuren in vloeibaar kristal gestabiliseerd door aanhechtingspatronen
Promotor(en)
prof. Jeroen Beeckman, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Kristiaan Neyts, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
Em. prof. Daniël De Zutter (eredean) - prof. Jeroen Beeckman (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Herbert De Smet (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Kristiaan Neyts (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Dirk Poelman (Vakgroep Vastestofwetenschappen) - prof. Miha Ravnik (University of Ljubljana, Slovenia) - prof. Albert Schenning (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands)

Korte beschrijving

Geminiaturiseerde optische componenten zijn essentieel in verschillende toepassingen zoals optische communicatie, elektronische beeldschermen en brillen voor virtuele werkelijkheid. Vloeibaar kristal, een organisch zacht materiaal dat vloeibaar is maar ook een zekere ordening bevat, wordt op grote schaal commercieel gebruikt in vloeibaar kristal beeldschermen maar heeft ook potentieel voor andere optische componenten. Vloeibare kristallen hebben het voordeel dat ze zichzelf kunnen organiseren in complexe structuren en dat ze sterk beïnvloed kunnen worden door externe factoren zoals een elektrisch veld of een warmtebron. Dit zorgt voor componenten met gemakkelijk aanpasbare eigenschappen. Om nieuwe componenten te ontwikkelen en de functionaliteit te verbeteren, is het essentieel om te begrijpen hoe de aanhechting van het vloeibaar kristal aan de oppervlakken interageert met de elastische eigenschappen van het materiaal. In dit werk wordt onderzocht hoe de combinatie van vloeibaar kristal met oppervlakken met een periodiek aanhechtingspatroon aanleiding geeft tot de vorming van complexe superstructuren. Er wordt aandacht besteed aan de interactie tussen de gepatroneerde oppervlakken en de elasticiteit van het vloeibaar kristal. Elektrische velden worden gebruikt om de eigenschappen van de componenten aan te passen. Naast het experimentele werk worden ook numerieke simulaties uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gedrag van het vloeibaar kristal.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 24 oktober 2018, 17:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be