Efficient Methods for Automated Conversion of Wind Turbine Blade Designs into High-Fidelity Finite Element Models with Shell and Solid Elements

Promovendus/a
Mathijs Peeters
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek — afstudeerrichting mechanische energietechniek, Universiteit Gent, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Efficiënte methoden voor de geautomatiseerde omzetting van windturbinebladontwerpen naar eindige-elementenmodellen met schaal- en continuümelementen
Promotor(en)
prof. Wim Van Paepegem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Joris Degroote, vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
Examencommissie
prof. Paul Kiekens (eredecaan) - prof. Harald Bersee (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - prof. Francisco Antonio Gilabert Villegas (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Peter Greaves (ORE Catapult, Glasgow, United Kingdom) - prof. Danny Van Hemelrijck (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Lieven Vandevelde (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Wim Van Paepegem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Windturbine bladen zijn complexe structuren gemaakt van composiet materialen. Ze worden geproduceerd met behulp van goedkope methodes die voortkomen uit de scheepsbouw. Hierbij worden verschillende delen geproduceerd en samengevoegd met lijmverbindingen.De dimensies van blad ontwerpen zijn over de afgelopen decennia sterk gegroeid wat zorgt voor uitdagingen op het niveau van de productie en logistiek. Voorts komt schade relatief vaak voor, ondanks de hoge veiligheidsfactoren. In dit opzicht is de modellering belangrijk. In de industrie worden bladen typisch gemodelleerd met behulp van eindige schaal elementen op het buitenoppervlak van de structuur. Hoewel dit vaak aanvaardbare resultaten levert kennen dergelijke modellen beperkingen. Zo is er geen binnenoppervlak aanwezig en worden de lijmverbindingen niet correct in beschouwing genomen. Meer geavanceerde modellen met continuüm elementen zijn een oplossing, maar zijn moeilijk te bekomen. Binnen dit werk werden nieuwe methodes ontwikkelt die toelaten om eindige elementen modellen van bladen te generen. Dit werd gedaan met automatisatie van een preprocessor, met een los staande toepassing die een gelaagde mesh produceert en met behulp van een los staande toepassing die het blad beschouwd als een verzameling parametrische geprefabriceerde blokken. Dit werd toegepast op verschillende blad ontwerpen die vervolgens gevalideerd werden met behulp van simulaties van statische testen.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 26 oktober 2018, 16:30
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be