Audiovisual Interaction in the Perception and Classification of Urban Soundscapes

Promovendus/a
Kang Sun
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master's Degree in Engineering, Tianjin University, China, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Audiovisuele interactie in de perceptie en classificatie van stedelijke geluidslandschappen
Promotor(en)
prof. Bert De Coensel, vakgroep Informatietechnologie - prof. Dick Botteldooren, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Annelies Bockstael (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dick Botteldooren (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bert De Coensel (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Mats Nilsson (Stockholms universitet, Sweden) - prof. Anna Preis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Poland) - prof. Timothy Van Renterghem (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Frank Witlox ( Vakgroep Geografie)

Korte beschrijving

Toenemende verstedelijking vormt een wereldwijde uitdaging op vlak van mobiliteit en gezondheid, en heeft ook een grote invloed op de complexiteit van het geluidslandschap van stedelijke omgevingen. Omgevingsgeluiden roepen gedachten en emoties op, en kunnen onze stemming beïnvloeden of zelfs ons gedrag sturen. Bijgevolg beschouwt het wetenschappelijk onderzoek naar omgevingsgeluid de stedelijke geluidsomgeving steeds meer als één geheel, inclusief de positieve en de negatieve effecten die geluid kan bieden. In dit proefschrift worden een aantal experimenten beschreven die trachten een beter begrip te geven van audiovisuele interactie in de perceptie van stedelijke geluidslandschappen. De belangrijkste resultaten zijn dat zichtbaarheid van de geluidsbron meer invloed heeft op zelf-gerapporteerde geluidshinder dan zichtbaarheid van groene elementen, dat personen die gemakkelijk worden afgeleid door visuele elementen een significant lagere geluidsoverlast bij hetzelfde blootstellingsniveau melden, en dat er een significante interactie is bij de voorspelling van zelf-gerapporteerde geluidshinder tussen geluidsgevoeligheid en zichtbaarheid van de geluidsbron enerzijds, en tussen audiovisuele aanleg en de zichtbaarheid van groene elementen anderzijds. Tenslotte wordt in dit proefschrift een methodologie voor het opnemen en reproduceren van geluidslandschappen voorgesteld, waarbij spatiale audio wordt gecombineerd met 360-graden video, en wordt een hiërarchische methode voor het classificeren van geluidslandschappen voorgesteld.

Praktisch

Wanneer
Maandag 12 november 2018, 10:00
Waar
leslokaal 1 Magnel, gebouw 904, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 904, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be