Quantification of muscle parameters in the canine hind limb for modeling purposes

Promovendus/a
Billy Dries
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren
Curriculum
Billy Dries werd geboren op 9 februari 1989 te Brussel. Hij behaalde in 2012 het diploma van Master in gedrags- en evolutiebiologie aan de Universiteit Antwerpen. Daarna trad hij in dienst bij de vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren, waar hij startte aan een doctoraatsstudie. Deze studie werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent. Billy Dries is auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties en gaf presentaties op meerdere internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Dr. I. Gielen Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. I. Jonkers Faculteit Bewegings en Revalidatie-wetenschappen, KULeuven Prof. Dr. B. Vanwanseele Faculteit Bewegings en Revalidatie-wetenschappen, KULeuven Prof. Dr. K. Vanderperren Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. Dr. W. Van den Broeck Voorzitter van de examencommissie Faculteit Diergeneeskunde, UGent Dr. E. de Bakker Faculteit Diergeneeskunde, UGent Prof. Dr. F. De Groote Faculteit Bewegings en Revalidatie-wetenschappen, KULeuven Prof. Dr. D. Adriaens Faculteit Wetenschappen, UGent Prof. Dr. P. Aerts Faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen Prof. Dr. J. Vander Sloten

Korte beschrijving

Om een beter inzicht te verwerven in de oorsprong en het ziektebeeld van orthopedische aandoeningen bij honden is meer kennis nodig over de krachten die inwerken op het musculoskeletaal systeem (de spieren, pezen en botten). Gebruik van musculoskeletale computermodellen, een zeer recent onderzoeksveld bij honden, maakt dit mogelijk. Om echter musculoskeletale modellen van honden op te bouwen is er nood aan functionele anatomische data die de spier- en peesfunctie beschrijven. Het doel van dit werk was om deze functionele anatomische data aan te vullen met de nodige spier-specifieke parameters die momenteel ontbreken in de literatuur.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 13 november 2018, 16:30
Waar
Auditorium D, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Na de verdediging volgt een korte receptie Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve dit telefonisch te bevestigen voor 6 november 2018 op tel. nr. 04 95 90 44 99 of per e-mail op Billy.Dries@UGent.be