Fast Pyrolysis Oil: Detailed Kinetics of Model Compounds Hydrodeoxygenation

Promovendus/a
Daria Otyuskaya
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Chemical Technology, D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Rusland, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Snellepyrolyse-olie: gedetailleerde kinetiek van de hydrode-oxygenatie van modelcomponenten
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Steven De Meester (Vakgroep Groene Chemie en Technologie) - prof. Hero Jan Heeres (Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands) - prof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Nikos Papayannakos (National Technical University of Athens, Greece) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Robbie Venderbosch (Biomass Technology Group, Enschede, the Netherlands)

Korte beschrijving

De afgelopen jaren heeft biomassa veel aandacht getrokken als een potentiële energiebron voor het vervangen van een substantieel deel van de fossiele brandstoffen. Bij het streven naar de productie van transportbrandstoffen, komt snelle pyrolyse naar voren als één van de meest aantrekkelijke technologiën. De grote uitdagingen die gepaard gaan met snelle pyrolyse zijn geassoscieerd met het hoge gehalte aan zuurstofhoudende organische componenten, welke verschillende functionaliteiten kunnen hebben. Dit proefschrift richt zich op de onderzoekskinetiek van de katalystische waterstofbehandeling als een veelbelovende technologie om het zuurstofgehalte in de snellepyroseolie te verlangen voor verder gebruik. Vanwege de complexiteit van de snelle pyrolyseolie, vereist gedetailleerd kinetisch onderzoek het gebruik van modelverbindingen die de verschillende zuurstoffunctionaliteiten vertegenwoorden. In dit proefschrift is de kinetiek van de katalytische waterstofbehandeling van drie modelverbindingen, d.z. butanal, propionzuur en anisole, experimenteel bestudeerd waarbij kinetische modellen werden vastgeled voor propionzuur en anisole. De verkregen resultaten lieten toe om waardevolle inzichten te verkrijgen in het reactiemechanisme en relaties tot stand te bregen tussen de werkingsomstandigheden en de omzetting van de verschillende soorten moleculen die aanwezig zijn in snelle pyrolyseolie. De huige thesis vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van een alomvattend kinetisch model voor de waterstofbehandeling van snelle pyrolyse olie.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 30 november 2018, 16:00
Waar
Ceremoniezaal Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be