Data-Driven Statistical Modeling and Reinforcement Learning Based Control of Flexibility in Domestic and Electric Vehicle Power Consumption

Promovendus/a
Nasrin Sadeghianpourhamami
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Engineering Science, Multimedia University, Maleisië, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Data-gedreven statistische modellering en reinforcement-leren voor het controleren van flexibel energieverbruik in huishoudens en elektrische voertuigen
Promotor(en)
prof. Chris Develder, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Dries Benoit (Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie) - prof. Guillaume Crevecoeur (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Chris Develder (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Phuong Nguyen (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - dr. Alfred Spiessens (VITO/EnergyVille, Genk) - dr. Joachim van der Herten (Vakgroep Informatietechnologie)

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 7 december 2018, 17:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be