Investigation of Processing Routes, Microstructures and Mechanical Properties of Reduced Activation Ferritic/Martensitic Steels for Nuclear Fusion Applications

Promovendus/a
Athina Puype
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde— afstudeerrichting metaalkunde, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Onderzoek van procesroutes, microstructuren en mechanische eigenschappen van ferritische/martensitische staalsoorten met gereduceerde activiteit voor nucleairefusietoepassingen
Promotor(en)
prof. Jilt Sietsma, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen -prof. Roumen Petrov, vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - dr. Jean Henry (CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, France) - prof. Leo Kestens (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Lorenzo Malerba (CIEMAT, Madrid, Spain) - prof. Roumen Petrov (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - dr. Michael Rieth (Karlsruher Institut für Technologie, Eggenstein-Leopoldshafen, Germany) - prof. Jilt Sietsma (Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen) - prof. Kim Verbeken (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Ferritische/martensitische staalsoorten met verlaagde activatie (RAFM), d.w.z. staalsoorten met een lagere neutron-geïnduceerde activatie na bestraling dan conventionele ferritische/martensitische staalsoorten, zijn voorzien als structureel materiaal in fusiereactoren. Deze legeringen zijn echter nog niet bestand tegen de zware vereisten waaraan het structureel materiaal moet voldoen, zoals hoge temperaturen en een grote mate van bestraling. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het begrijpen van de relatie tussen de microstructuur en de daaruit volgende mechanische eigenschappen van de RAFM-legeringen. Op basis daarvan werden geoptimaliseerde RAFM-kwaliteiten voor fusietoepassingen voorgesteld, met verbeterde impacteigenschappen en kruipweerstand in vergelijking met het Europese referentiemateriaal, EU97-2. In dit werk werden verschillende RAFM-legeringen ontwikkeld en aan verschillende warmtebehandelingen ontworpen, waarna het resulterende materiaal is onderzocht op structuur en eigenschappen. De studie beoogt kennis op te bouwen omtrent de microstructuur, de verwerkingsroutes en de mechanische eigenschappen van RAFM-staalsoorten om zo meer fundamenteel begrip te verkrijgen van de relatie tussen de microstructuur en de verschillende eigenschappen. Een uitgebreid begrip van het effect van de legeringselementen en de verwerkingsparameters op de mechanische eigenschappen zal uiteindelijk leiden tot een efficiëntere productie van RAFM-staalsoorten en verbeterde eigenschappen, in vergelijking met EU97-2, voor structureel materiaal in de demonstratie fusiereactor DEMO.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 7 december 2018, 17:00
Waar
auditorium Magnel, gebouw 904, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be