Heterogeneously Integrated III-V-on-Silicon Wavelength-Tunable DFB and DBR Lasers

Promovendus/a
Sören Dhoore
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Heterogeen geïntegreerde III-V-op-silicium golflengte-afstembare DFB- en DBR-lasers
Promotor(en)
prof. Geert Morthier, vakgroep Informatietechnologie - prof. Günther Roelkens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Johan Bauwelinck (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Filip Beunis (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Yannick De Koninck (imec, Leuven) - prof. Xaveer J. M. Leijtens (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - prof. Geert Morthier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Günther Roelkens (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dries Van Thourhout (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

De voorbije twintig jaar hebben internettechnologieën een ongelooflijk snelle groei gekend. Deze trend lijkt niet snel te zullen stoppen en heeft specifieke implicaties voor datacenteromgevingen, waar steeds complexere en frequentere communicatie tussen gebruikte servers vereist is. Optisch pakketschakelen wordt naar voren gebracht als haalbare oplossing om te voldoen aan dergelijke strenge bandbreedtevereisten. Implementaties van optische pakketschakelsystemen zijn typisch gebaseerd op golflengte-afstembare lasers met nanoseconde schakelsnelheden in combinatie met passieve optische routers. Omdat nauwe integratie met elektronische systemen gunstig is voor de laser-aansturing, is CMOS-compatibele optische technologie (zoals silicium-fotonica) hoogst wenselijk. In dit doctoraatsonderzoek worden snelle golflengte-afstembare lasers die heterogeen geïntegreerd zijn op een silicium-fotonica platform door middel van adhesieve bonding, onderzocht. Verschillende DFB-, DBR- en AWG-lasers worden in dit werk ontworpen, gefabriceerd en experimenteel aangetoond. De DFB-lasers halen een afstembereik van 2 nm, een schakelsnelheid van 3 ns en zijn geschikt voor directe modulatie bij 12.5 Gbit/s. De DBR-lasers halen een thermisch afstembereik van 12 nm en vormen tevens de basisstructuur voor verdere optimalisatie van de elektronisch afstembare lasers. Ten slotte wordt met de AWG-lasers discrete afstemming met sub-nanoseconde schakelsnelheid aangetoond.

Praktisch

Wanneer
Maandag 10 december 2018, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be