Silvoarable agroforestry systems in temperate regions: impact of tree rows on crops, soil and biodiversity.

Promovendus/a
Paul Pardon
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Omgeving
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheer (2012, Katholieke Universiteit Leuven)
Academische graad
Doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Kris Verheyen, BW20 -Prof. dr. ir. Dirk Reheul, BW21 - Prof. dr. ir. Jan Mertens, BW20 - Dr. ir. Bert Reubens, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. ir. Stefaan De Smet ,BW22 - Prof. dr. ir. Marie-Christine Van Labeke, BW21 - Dr. ir. Frank Nevens, BW21 - Prof. Dr. ir. Sarah Garré, ULiège - Dr. ir. Delphine Mézière, INRA

Praktisch

Wanneer
Woensdag 12 december 2018, 16:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent