Copularité et productivité. Une analyse contrastive des verbes attributifs issus de verbes de mouvement en français et en néerlandais.

Promovendus/a
Niek Van Wettere
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Taalkunde
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde, Nederlands - Frans (Universiteit Gent, 2013)
Academische graad
Doctor in de taalkunde
Taal proefschrift
Frans
Promotor(en)
Prof. dr. Peter Lauwers (UGent - vakgroep Taalkunde) - Prof. dr. Timothy Colleman (UGent - vakgroep Taalkunde)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Liliane Haegeman (UGent - vakgroep Taalkunde)

Praktisch

Wanneer
Woensdag 19 december 2018, 16:00
Waar
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent