Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika: het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing.

Promovendus/a
Klaas Willaert
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Curriculum
Master of Laws in de rechten, UGent, 06-07-2012
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Frank Maes, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22)
Examencommissie
Prof. dr. Michel Tison, Voorzitter/Decaan - Prof. dr. Frank Maes, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Em. prof. dr. Eduard Somers, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. An Cliquet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Kristiaan Bernauw, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Eric Van Hooydonk, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (RE22) - Prof. dr. Louis le Hardÿ de Beaulieu, UCL - Prof. dr. Erik Franckx, VUB

Korte beschrijving

Piraterij is een probleem van alle tijden: vanaf het ogenblik dat de zeeën en oceanen voor de handel werden gebruikt, is er sprake geweest van zeeroof. Het is niet voor niets één van de oudste internationale misdaden: een piraat wordt gezien als een ‘vijand van de mensheid’ tegen wie elke staat op volle zee kan optreden, wat een grote uitzondering betreft op de algemene zeerechtelijke principes. Ook in deze eeuw manifesteert het fenomeen zich op uiteenlopende wijze in verschillende broeihaarden, waarvan Oost- en West-Afrika ongetwijfeld twee van de belangrijkste zijn. De voorliggende doctoraatsthesis analyseert het toepasselijk juridisch kader, beoordeelt de operationele bestrijdingsmaatregelen en onderzoekt de vervolging en bestraffing van piraterijmisdrijven in beide regio's: diverse pijnpunten worden aangeduid en mogelijke oplossingen worden naar voor geschoven.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 19 december 2018, 18:00
Waar
Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 14/12/2018, via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/phdkw