Performance Based Design of Hydrotalcite-Based Bimetallic Catalysts for Ethanol Dehydrogenation

Promovendus/a
Jolien De Waele
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Prestatiegericht ontwerp van hydrotalcietgebaseerde bimetallische katalysatoren voor ethanoldehydrogenatie
Promotor(en)
prof. Joris Thybaut, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Vladimir Galvita, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Michiel Dusselier (KU Leuven) - dr. Vladimir Galvita (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Hilde Poelman (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Evgeniy Redekop (University of Oslo, Norway) - prof. Mark Saeys (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Pascal Van Der Voort (Vakgroep Chemie)

Korte beschrijving

Voor de transformatie van de huidige chemische industrie, gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een bio-gebaseerde chemische industrie is onderzoek nodig om de chemicaliën die momenteel geproduceerd worden uit deze fossiele grondstoffen op een alternatieve, groene, manier te produceren. Een reactie met veel potentieel is de omzetting van bioethanol, geproduceerd via fermentatie, naar acetaldehyde wat een basisproduct is voor de productie van heel wat commerciële toepassingen. Om dit proces economisch haalbaar te maken moet de omzetting zo snel en selectief mogelijk verlopen. Heterogene katalysatoren kunnen dit waarmaken. In dit onderzoek werd gefocust op twee types katalysatoren: PdZn en NiCu. Bij beide types is een legering aanwezig die verbeterde eigenschappen heeft ten opzichte van de monometallische katalysatoren, zijnde Pd, Zn, Ni of Cu. Het effect van de synthese en activatieprocedure van de katalysatoren werd onderzocht, evenals het effect van water. Voorts werd, met behulp van een wiskundig model, inzicht verworven in hoe de reactie doorgaat. Door alle verworven inzichten te combineren kunnen richtlijnen opgesteld worden voor de productie van nieuwe industriële katalysatoren.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 3 juli 2018, 14:30
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 15, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be