Au carrefour de la grammaticalisation et de la pragmaticalisation. Etude contrastive de quelques adverbes épistémiques en français.

Promovendus/a
Ulrique D'Hondt
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Curriculum
Licentiaat taal- en letterkunde: Romaanse talen (UGent, 2003) en gediplomeerde gespecialiseerde studies van taalwetenschap (UGent, 2006)
Academische graad
Doctor in de taal- en letterkunde
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Marleen Van Peteghem, vakgroep Taalkunde - Em. prof. dr. Dominique Willems, vakgroep Taalkunde
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Liliane Haegeman, vakgroep Taalkunde

Praktisch

Wanneer
Donderdag 20 september 2018, 16:00
Waar
Jozef Plateauzaal, Plateaustraat 22, 9000 Gent