Control of centromeric cohesion during meiosis in arabidopsis.

Promovendus/a
Guoliang Yuan
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen (BW21)
Examencommissie
Prof. dr. ir. Nico Boon (Voorzitter) (BW25)-Prof. dr. Els Van Damme (Secretaris) (BW25)-Prof. Dr. Ive De Smet (WE09)-Prof. dr. Daniël Van Damme (WE09, VIB)-Prof. Dr. Arp Schnittger (Universität Hamburg)-Prof. Dr. Wanqi Liang (Shanghai Jiao Tong Universiy)

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 15 januari 2019, 16:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent