Tissue culture technology for asymmetric protoplast fusion in celery (Apium graveolens) and leek (Allium porrum).

Promovendus/a
Silvia Bruznican
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen (BW21)-dr. ir. Johan Van Huylenbroeck (ILVO - Plant)-dr. ir. Tom Eeckhaut (ILVO)
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen (Voorzitter) (BW25)-Prof. dr. ir. Geert Haesaert (Secretaris) (BW21)-Prof. dr. ir. Stefaan Werbrouck (BW21)-Prof. Anna Czerednik (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)-Dr. Jan Vos (Bejo Zaden BV Nederland)-Dr. Hervé De Clercq (ILVO)

Praktisch

Wanneer
Donderdag 17 januari 2019, 16:00
Waar
Auditorium E2 (E1.012), Coupure links 653, 9000 Gent