Genetic factors controlling induction of adventitious roots in the Arabidopsis hypocotyl.

Promovendus/a
Hoang Khai Trinh
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of Science in Biotechnology (2007, Can Tho University, Vietnam)
Academische graad
Doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Danny Geelen, BW21
Examencommissie
Prof. dr. Godelieve Gheysen, BW25 - Prof. dr. ir. Tina Kyndt, BW25 - Prof. dr. ir. Stefaan Werbrouck, BW21 - Prof. dr. ir. Bartel Vanholme, WE09 - Dr. Lin Xu, BW21 - Dr. Inge Verstraeten, IST Austria

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 18 januari 2019, 16:00
Waar
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent