Towards 5G: Novel Compact Antenna Solutions for the Next Generation High Performance Wireless Systems

Promovendus/a
Thomas Deckmyn
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in Electrical Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
5G tegemoet: nieuwe compacte antennesystemen voor de hoogperformante draadloze systemen van de volgende generatie
Promotor(en)
prof. Dries Vande Ginste, vakgroep Informatietechnologie - prof. Sam Agneessens, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Sam Agneessens (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Sam Lemey (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Patrick Reynaert (KU Leuven) - prof. Hendrik Rogier (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bart Smolders (Technische Universiteit Eindhoven, Nederland) - prof. Dries Vande Ginste (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Jan Vanfleteren (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Aan de vooravond van de volgende generatie draadloze netwerken is een verschuiving merkbaar van gebruikergecentreerde communicatie naar wijdverspreide interconnectiviteit, met een sterke nadruk op draadloze verbindingen tussen allerhande hedendaagse objecten en toestellen. Deze trend legt onvermijdelijk nieuwe en strengere voorwaarden op aan systemen die voor dergelijke toepassingen ontwikkeld zullen worden. Het werk dat voorgesteld wordt in dit proefschrift is toegespitst op het ontwikkelen van antenneoplossingen die eenparig voldoen aan een trio van primaire voorwaarden, met name, de ontwikkelde topologieën vertonen uitmuntend millimetergolfgedrag, zijn compact en kunnen budgetvriendelijk worden geproduceerd. In het bijzonder zijn miniaturisatietechnieken toegepast in combinatie met substraat-geïntegreerde golfgeleider technologie, wat resulteert in ontwerpen met beperkte dimensies die uitermate geschikt zijn voor integratie met actieve componenten en/of in alledaagse objecten en toestellen. Verder zijn ook nieuwe technieken, gebaseerd op gekoppelde caviteiten en bifurcatie van modes, aangereikt voor het aanzienlijk vermeerderen van de impedantiebandbreedte of voor het afdekken van meerdere niet aangrenzende frequentiebanden. Verder is er ook specifieke aandacht geschonken aan de compatibiliteit met standaard fabricageprocessen, teneinde de productiekosten te drukken.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 15 februari 2019, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be