Efficient and Accurate Construction of Free Energy Profiles for Flexible Metal-Organic Frameworks through Enhanced Sampling Molecular Dynamics Simulations

Promovendus/a
Ruben Demuynck
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Curriculum
Master of Science in Engineering Physics, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Efficiënte en accurate berekening van vrije-energieprofielen voor flexibele metaal-organische roosters door middel van simulaties met geavanceerde moleculaire dynamica
Promotor(en)
prof. Veronique Van Speybroeck, vakgroep Toegepaste Fysica
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - dr. ir. Bernd Ensing (Universiteit van Amsterdam, Nederland) - prof. Jan Ryckebusch (vakgroep Fysica en Sterrenkunde) - dr. ir. Louis Vanduyfhuys (vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Veronique Van Speybroeck (vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Geert Verdoolaege (vakgroep Toegepaste Fysica) - ereprof. Michel Waroquier (vakgroep Fysica en Sterrenkunde)

Korte beschrijving

Metaal-organische roosters zijn een recent ontwikkelde klasse van materialen die zijn opgebouwd uit een combinatie van organische en anorganische bouwblokken. Deze nanoporeuze materialen vinden onder meer mogelijke toepassingen in het opslaan van alternatieve brandstoffen en broeikasgassen. Bovendien vertonen sommige van deze materialen een eigenaardige flexibiliteit. Dit doctoraatsonderzoek focust op de afleiding van een computationele methodologie die in staat is om accuraat en efficiënt de flexibele eigenschappen van MOFs te voorspellen. Startend van de fundamenten uit de thermodynamica en statistische fysica ontwikkelen we verschillende heuristieken die ons in staat stellen om zo accuraat mogelijk de thermodynamische potentiaal te berekenen. Deze thermodynamische potentiaal karkateriseert het flexibel gedrag onder bepaalde thermodynamische condities. Gebaseerd op de thermodynamische potentiaal zijn we in staat om het flexibel gedrag te voorspellen en te verklaren.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 20 februari 2019, 16:00
Waar
Ceremoniezaal Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be