A Study on the Mechanisms of Backward Erosion Piping

Promovendus/a
Kristine Vandenboer
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, Universiteit Gent, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een studie naar de mechanismen die leiden tot terugschrijdende erosie
Promotor(en)
prof. Adam Bezuijen, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Adam Bezuijen (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Wim Haegeman (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Laura Tonni (Università di Bologna, Italië) - prof. Peter Troch (vakgroep Civiele Techniek) - dr. Vera van Beek (Deltares, Delft, Nederland)

Korte beschrijving

‘Piping’, ook wel ‘terugschrijdende erosie’ genoemd, is een fenomeen waarbij het zand onder een waterkerende constructie wordt weggespoeld, waardoor zich kleine erosiekanalen vormen die steeds groter worden en uiteindelijk kunnen leiden tot instorting van de constructie. In deze studie worden een aantal experimenten uitgevoerd, waarin enerzijds met de randvoorwaarden wordt gespeeld, zodat bepaalde aspecten van het erosiemechanisme die meestal niet opvallen, nu wel op de voorgrond treden. Zo wordt bijvoorbeeld de invloed van de breedte van de opstelling op het pipingproces onderzocht, wordt het erosiekanaal gedwongen om achtereenvolgens doorheen verschillende zandlagen te groeien, en wordt in plaats van een gradueel toenemenede belasting, een grote belasting plots aangebracht. Verder worden de afmetingen van de erosiekanalen nauwkeurig gemeten. Daarnaast worden de experimele resultaten aangevuld met numerieke simulaties om een beter inzicht te krijgen. In zowel de fluïdisatiefase, de fase waarin de eerste korrels worden uitgeworpen als de daarop volgende progressiefase blijkt de lokale gradiënt aan het erosiefront de bepalende factor te zijn in het al dan niet optreden van verdere erosie.

Praktisch

Wanneer
Maandag 25 februari 2019, 16:30
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be