A 3-D Differential Surface Admittance Operator for the Broadband Modeling of Lossy Conductors

Promovendus/a
Martijn Huynen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in Electrical Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een driedimensionale differentiële oppervlakte-admittantie-operator voor de breedbandmodellering van verlieshebbende geleiders
Promotor(en)
prof. Dries Vande Ginste, vakgroep Informatietechnologie - em. prof. Daniël De Zutter, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. ir. Eric Beyne (imec, Leuven) - em. prof. Daniël De Zutter (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Tom Dhaene (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Vladimir Okhmatovski (University of Manitoba, Winnipeg, Canada) - prof. Hendrik Rogier (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dries Vande Ginste (vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

De onstuitbare groei aan elektronische apparaten en de voortdurend stijgende datasnelheden leiden tot steeds meer nieuwe toepassingen en trends zoals 5G en het internet of things. Deze evoluties brengen helaas ook bijkomende potentiële problemen voor de ontwerpers van deze elektrische systemen met zich mee. Daarom is het van belang dat de ontwerpsoftwarepakketten nauwkeurig en relevant blijven. In dit onderzoek wordt daartoe een driedimensionale differentiële oppervlakte-admittantie-operator ontwikkeld die een efficiënte modellering van homogene materialen toelaat, in het bijzonder goede geleiders, en dit in de context van randintegraalvergelijkingen. Deze operator steunt hiervoor op de eigenfuncties van het volume om zo de traditionele numerieke integratie van de greense functie in de geleiders te vermijden. Deze is doorgaans zeer moeilijk accuraat te behandelen en technieken om dit probleem rechtstreeks te verhelpen leiden vaak tot een enorme computationele overlast of verstrekkende benaderingen. De nieuwe techniek wordt succesvol toegepast om de invloed van de geleidbaarheid bij antenne- en verstrooiingsstructuren te onderzoeken. Verder wordt ook de invloed van het skineffect op de performantie van interconnectiestructuren onderzocht. Hiervoor wordt een alternatieve formulering opgesteld die, in het bijzonder voor geleiders, een meer doeltreffende en nauwkeurige operator oplevert. Dit leidt tot een krachtig hulpmiddel voor het karakteriseren van hedendaagse interconnectiestructuren.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 18 april 2019, 16:00
Waar
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be