Patient-Specific Numerical Modeling in Transcatheter Aortic Valve Replacement: Towards a More Effective Treatment

Promovendus/a
Giorgia Rocatello
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Laurea Magistrale in Ingegnería Bíomedíca, Politecnico di Milano, Italië, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Patiëntspecifieke numerieke modellering voor minimaal invasieve aortaklepvervangingen: de weg naar een effectievere behandeling
Promotor(en)
prof. Patrick Segers, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. ir. Peter Mortier, Feops, Zwijnaarde
Examencommissie
voorzitter ereprof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - eng. Monica Achiluzzi (LivaNova, Saluggia, Italië) - prof. Peter de Jaegere (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland) - prof. Nele Famaey (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Peter Mortier (Feops, Zwijnaarde) - prof. Alberto Cesare Luigi Redaelli (Politecnico di Milano, Italië) - prof. Patrick Segers (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Wim Van Paepegem (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Pascal Verdonck (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Dit doctoraatsonderzoek was gefocust op het beter begrijpen en optimaliseren van transkatheter-aortaklepvervanging (TAVR) op basis van patiëntspecifieke computationele modellering en simulatie. Het simulatieplatform dat bij FEops NV is ontwikkeld en waarmee TAVR virtueel kan worden uitgevoerd op basis van medische beelden, is verder gevalideerd en uitgebreid om bijkomende procedurele complicaties te voorspellen. Dit platform maakt gebruik van eindige elementen en vloeistofdynamica-simulaties. Validatie met post-operatieve klinische data van een relatief groot aantal patiënten werd uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de numerieke resultaten na implantatie van twee verschillende implantaten aan te tonen. Deze resultaten tonen het potentieel van het gebruik van computersimulatie om het risico op complicaties beter te begrijpen, evenals de onderliggende reden. Dergelijke informatie kan van klinische waarde zijn om het meest geschikte implantaat te selecteren en de procedure optimaal te plannen (bijvoorbeeld de meest geschikte positie van het implantaat). Daarnaast werden deze computersimulaties gebruikt in combinatie met optimalisatie-algoritmes om implantaten in een virtuele populatie te testen en een optimaal ontwerp in een kortere periode te ontwikkelen.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 23 april 2019, 16:00
Waar
vergaderzaal 2.3 August Vermeylen, Het Pand, tweede verdieping, Onderbergen 1, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be