Expanding the knowledge of environmental sustainability in the biopharmaceutical industry: from manufacturing technologies to supply chain.

Promovendus/a
Ana Gabriela Rentería Gámiz
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Gezamenlijk doctoraat
University of Geneva
Curriculum
International master of science in environmental technology en engineering (IMETE) (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Jo Dewulf, BW24 - Prof. dr. ir. Steven De Meester, BW24 - Prof. Dr. Martin Patel, University of Geneva, Zwitserland
Examencommissie
Prof. dr. ir. John Van Camp, BW23 - Prof. Gerrit Borchard, University of Geneva, Zwitserland -Prof. dr. ir. Marjan De Mey, BW25 - Dr. David Parra, University of Geneva, Zwitserland - Dr. Li Shen, Universiteit Utrecht, Nederland

Praktisch

Wanneer
Maandag 6 mei 2019, 16:30
Waar
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent