An Optical Study of Evaporating Fuel Sprays for Medium Speed Engines

Promovendus/a
Roel Verschaeren
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
TW03
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting informatie- en communicatietechnologie, Universiteit Gent , 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een optische studie van verdampende brandstofverstuivingen voor middelsnellopende motoren
Promotor(en)
prof. Sebastian Verhelst, vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding - ing. Koen Christianen (Anglo Belgian Corporation, Gent)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Öivind Andersson (Lund University, Sweden) - prof. Rik Baert (Fontys Hogescholen, Eindhoven, the Netherlands) - ing. Koen Christianen (Anglo Belgian Corporation, Gent) - dr. ir. Louis Sileghem (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) - em. prof. Marc Vantorre (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Sebastian Verhelst (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding)

Korte beschrijving

De verbrandingsmotor is vandaag de dominante technogie voor de transportsector. Er wordt verwacht dat de hoeveelheid getransporteerde goederen alleen maar zal toenemen. Voor de scheepvaart worden middelsnellopende motoren gebruikt. In dit werk werd het brandstof-injectieproces in een optisch toegankelijke kamer bestudeerd. Twee optische technieken werden gebruikt om de verstuiving te karakteriseren. Een database van verstuivings-metingen werd opgebouwd voor twee injectoren en voor verschillende omgevingscondities, representatief voor huidige en toekomstige motorcondities. Een 1-D simulatie model werd geimplementeerd. Hiervoor waren verschillende veronderstellingen nodig, die in de literatuur al gevalideerd zijn voor automotive motoren. Door het model te testen met behulp van de verstuivingsmetingen, kon de geldigheid van de veronderstellingen voor toepassing bij middelsnellopende motoren worden bevestigd.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 23 mei 2019, 16:00
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be