Uitputting van het auteursrecht in een digitale omgeving

Promovendus/a
Simon Geiregat
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Reinhard Steennot, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Hendrik Vanhees, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)
Examencommissie
Prof. dr. Michel Tison, Voorzitter/Decaan - Prof. dr. Reinhard Steennot, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Hendrik Vanhees, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Joke Baeck, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Eva Lievens, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Marie-Christine Janssens, KULeuven - Prof. dr. Frank Gotzen, KULeuven - Prof. dr. Gert Straetmans, Universiteit Antwerpen

Korte beschrijving

Alleen auteurs hebben het recht om exemplaren van hun werk te verspreiden onder het publiek. Na de eerste eigendomsoverdracht is dit controlerecht over de verspreiding van het exemplaar evenwel 'uitgeput'. Kopers van boeken, cd's, dvd's enzovoort kunnen vanaf dan bijgevolg vrij beschikken over die 'hardcopies' zonder toestemming van de auteur. De situatie is anders wanneer een werk online wordt verspreid, via download (e-boeken, mp3-bestanden, apps…) of door online toegang (streamingsites, software-as-a-service…). Dan ligt er een dienst voor en speelt de uitputtingsregel niet. Toch laat ons recht toe dat de begunstigde van die dienst zijn rechtspositie overdraagt aan een derde, in het bijzonder wanneer die begunstigde een consument is. Anders dan wat het Hof van Justitie beargumenteert, volgt die bevoegdheid evenwel niet uit het auteursrecht maar uit het grondrecht op een gelijke behandeling en uit het verbintenissenrecht.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 28 mei 2019, 16:30
Waar
Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Aanwezigheid registreren
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/verdediging

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare verdediging. Gelieve u in te schrijven tot en met 19 mei 2019 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/verdediging