Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel.

Promovendus/a
Matthias Van Der Haegen
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Academische graad
Doctor in de Rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Dirk Heirbaut, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Piet Taelman, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21)
Examencommissie
Prof. dr. Tom Vander Beken, Voorzitter - Prof. dr. Dirk Heirbaut, promotor, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Piet Taelman, co-promotor, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Prof. dr. Eva Lievens, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Bart Wylleman, raadsheer in het Hof van Cassatie, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (RE21) - Dhr. Ivan Verougstraete, erevoorzitter Hof van Cassatie - Prof. dr. Willem (Daan) Asser, Universiteit Leiden - Dr. Marc van Opijnen, UBR KOOP Nederland

Korte beschrijving

Het Hof van Cassatie heeft een rechtsvormende functie in het Belgische rechtsbestel. Zijn werkmethoden zijn evenwel niet voldoende aangepast aan deze opdracht. Gebreken situeren zich onder andere op het vlak van de motivering van de arresten en de vattingswijze van het Hof. Dit proefschrift analyseert de rechtsvormende rol van het cassatiehof, identificeert de tekortkomingen die een doelmatige en doeltreffende rechtsvorming in de weg staan, en stelt op basis van een vergelijkend onderzoek van de Nederlandse Hoge Raad en de Franse Cour de cassation hervormingen voor. De rechtsvormende opdracht van het cassatiehof wordt daarbij zowel vanuit een theoretische als een empirische invalshoek onderzocht.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 29 mei 2019, 17:30
Waar
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Aanwezigheid registreren
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DoctoraatMatthiasVanDerHaegen

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid te bevestigen vóór 22/05/2019 via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/DoctoraatMatthiasVanDerHaegen