Exploiting Managed Language Semantics to Optimize for Hardware Heterogeneity

Promovendus/a
Shoaib Akram
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, VS, 2009
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Optimalisatie van heterogene hardware via semantische informatie in beheerde programmeertalen
Promotor(en)
prof. Lieven Eeckhout, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. Jennifer Sartor, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Luis Ceze (University of Washington, USA) - prof. Koen De Bosschere (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Bart Dhoedt (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Lieven Eeckhout (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Elisa Gonzalez Boix (Vrije Universiteit Brussel) - dr. Kathryn McKinley (Google, Seattle & The University of Texas at Austin, USA) - dr. Jennifer Sartor (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Moderne hardware wordt in toenemende mate heterogeen als gevolg van recente trends in chiptechnologie, en dit zowel in de processor (hoog-performante processorkernen worden gecombineerd met laag-vermogen processorkernen) als in het geheugen (conventioneel DRAM-geheugen wordt gecombineerd met nieuwe niet-volatiele geheugen). Daarnaast maken softwareprogrammeurs steeds vaker gebruik van beheerde programmeertalen zoals Java, C#, Python en Go. Deze doctoraatsthesis levert vier bijdragen die elk aantonen hoe semantische informatie in beheerde programmeertalen geëxploiteerd kan worden in heterogene computersystemen teneinde de prestatie, het energieverbruik en de levensduur te optimaliseren. Meer specifiek stelt de doctoraatsthesis een methode voor om de impact in te schatten van frequentieschaling en op die manier het energieverbruik te reduceren. Daarnaast stelt de doctoraatsthesis verschillende optimalisaties voor rond automatisch geheugenbeheer teneinde de prestatie op heterogene processors en de levensduur van heterogene geheugensystemen te verbeteren.

Praktisch

Wanneer
Donderdag 20 juni 2019, 17:00
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be