Improving and Interpreting Neural Networks for Word-Level Prediction Tasks in Natural Language Processing

Promovendus/a
Fréderic Godin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen — afstudeerrichting informatie- en communicatietechnologie, Universiteit Gent, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Verbetering en interpretatie van neurale netwerken voor voorspellingsopdrachten op woordniveau in natuurlijketaalverwerking
Promotor(en)
prof. Wesley De Neve, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Joni Dambre, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Joni Dambre (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Wesley De Neve (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Thomas Demeester (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Chris Develder (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Veronique Hoste (Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie) - prof. Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen) - dr. Arpit Mittal (Amazon, United Kingdom)

Korte beschrijving

In deze dissertatie worden verschillende aspecten van neurale netwerken onderzocht met betrekking tot vier voorspellingsopdrachten op woordniveau in het domein van de natuurlijketaalverwerking, namelijk woordsoortclassificatie, morfologische classificatie, taalmodellering en entiteitsherkenning. Eerst wordt er onderzocht hoe we de invoer van een neuraal netwerk kunnen verbeteren met behulp van woordrepresentaties. Daarna worden twee verschillende methodes onderzocht die de interne werking van neurale netwerken verbeteren. De eerste methode focust op de architectuur van recurrente neurale netwerken, terwijl de tweede methode focust op de activatiefunctie die in recurrente neurale netwerken gebruikt wordt. Afsluitend wordt er een methode voorgesteld om de voorspellingen van neurale netwerken te interpreteren op basis van de invoer.

Praktisch

Wanneer
Maandag 1 juli 2019, 16:00
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be