Ability of a propionate-producing consortium to promote dysbiosis and metabolic disorder relieving properties.

Promovendus/a
Racha El Hage
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Academische graad
Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele (BW25)-Dr. Emma Hernandez-Sanabria (BW25)
Examencommissie
Prof. dr. Abdul Mouazen (Voorzitter) (BW25)-Prof. dr. Andreja Rajkovic (Secretaris) (BW23)-Prof. dr. ir. John Van Camp (BW23)-Prof. dr. Filip Van Immerseel (DI05)-de heer Kristof Van Emelen (ProDigest)

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 13 september 2019, 16:00
Waar
Auditorium E2 (E1.012), Coupure links 653 653, 9000 Gent