Towards Diffusion MRI Biomarkers for Cognitive Training in a Mild Traumatic Brain Injury Rat Model

Promovendus/a
Kim Braeckman
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master of Science in de biomedische wetenschappen, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Diffusie-MRI-biomerkers voor cognitieve training in een ratmodel voor mild traumatisch hersenletsel
Promotor(en)
prof. Christian Vanhove, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. Benedicte Descamps, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Karen Caeyenberghs (Australian Catholic University, Melbourne, Australië)
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Karen Caeyenberghs (Australian Catholic University, Melbourne, Australië) - prof. Karel Deblaere (vakgroep Diagnostische Wetenschappen) - dr. Benedicte Descamps (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Alexander Leemans (Image Sciences Institute, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland) - dr. Stephan Missault (Universiteit Antwerpen) - prof. Robrecht Raedt (vakgroep Hoofd en Huid) - prof. Roel Van Holen (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Christian Vanhove (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Guy Vingerhoets (vakgroep Experimentele Psychologie)

Korte beschrijving

Jaarlijks worden miljoenen mensen getroffen door een traumatisch hersenletsel en hoewel dit in 70-80% van de gevallen slechts een mild letsel (mTBI) is, kan het leiden tot cognitieve moeilijkheden zoals vermindering in aandacht en geheugenproblemen. Een grote uitdaging blijft het vaststellen van deze milde letsels aangezien de conventionele beeldvormingsmethoden zoals computertomografie of magnetische resonantie beeldvorming (MR) maar een gelimiteerde sensitiviteit hebben voor deze kleine, verspreide en subtiele letsels. Hierdoor vergrootte de interesse in diffusie gewogen MR beeldvorming, een techniek die gevoeliger is voor microstructurele veranderingen. In deze thesis gingen we na of meer recent ontwikkelde diffusie modellen een meerwaarde kunnen bieden om microstructurele veranderingen ten gevolge van een mTBI te evalueren. De verschillende modellen werden bovendien gevalideerd met immunohistochemie om de specificiteit te onderzoeken. We toonden aan dat de geavanceerdere diffusie modellen sensitief zijn om microstructurele veranderingen op te volgen en konden gelinkt worden aan de onderliggende biologische processen. Tot slot werd de invloed van cognitieve training op het herstelproces geëvalueerd en demonstreerden we dat training het potentieel heeft om het secundaire ziekteproces positief te beïnvloeden. Deze resultaten tonen dus aan dat diffusie MR beeldvorming een waardevolle beeldvormingsmethode is om microstructurele veranderingen in de hersenen na een mTBI te evalueren en het informatie kan aanleveren over de verbeteringen ten gevolge van cognitieve rehabilita

Praktisch

Wanneer
Maandag 16 september 2019, 17:00
Waar
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be